Velkommen til Barnehage-/SFO-portalen i Frogn kommune


Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over.
DU TRENGER IKKE VÆRE INNLOGGET NÅR DET SØKES OM NY BARNEHAGE- ELLER SFO-PLASS,
men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Ved søknad om bytte av barnehage, må ny søknad registreres.
Tar du imot ny plass, vil eksisterende tilbud bli slettet.
Ved søknad om bytte av SFO, ta direkte kontakt med enheten hvor barnet har plass.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret oppholdstid/ny type plass.